У Навчально-науковому інституті харчових технологій триває естафета локального моніторингу освітніх програм

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
18 лютого 2022

На початку лютого в Навчально-науковому інституті харчових технологій відбулося розширене засідання робочої групи з перегляду освітньо-професійної програми «Харчові технології та інженерія» спеціальності 181 «Харчові технології» освітнього ступеня «бакалавр» спільно із завідувачами випускових кафедр, задіяних у її реалізації. До зустрічі також долучилися здобувачі освітньої програми та її випускники.

Метою організації такого засідання був аналіз освітнього процесу при реалізації освітньої програми та обговорення шляхів її подальшого розвитку й вдосконалення відповідно до сучасних вимог і тенденцій розвитку харчової промисловості та з урахуванням думки здобувачів і випускників.

Гарантка освітньої програми Оксана Кочубей-Литвиненко представила результати локального моніторингу освітньої програми, проведеного робочою групою, зосередила увагу завідувачів кафедр на певних прогалинах у методичному забезпеченні деяких освітніх компонент та розкрила здобутки 2021 року на шляху розвитку освітньо-професійної програми «Харчові технології та інженерія». До обговорення також долучилися доцента кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів Олена Білик та заступниця директора з навчально-виховної роботи Наталія Пушанко, які зосередили увагу на аналізі кадрового забезпечення освітньої програми та результатах опитування здобувачів.

У підсумку засідання були визначені основні вектори подальшого розвитку освітньої програми та удосконалення освітнього процесу її реалізації, а також шляхи в напрямі покращення змісту певних освітніх компонент із урахуванням думки здобувачів.

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ М'ЯСА І М'ЯСНИХ ПРОДУКТІВ

Кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів (створена у 1967 році) здійснює професійну підготовку фахівців за освітнім ступенем «Бакалавр» зі спеціальності 181 «Харчові технології», яка включає спеціалізацію «Харчові технології та інженерія» та освітнім ступенем«Магістр» за спеціалізацією «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса»

Зворотній зв'язок


© 2022 | КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ М'ЯСА І М'ЯСНИХ ПРОДУКТІВ

Search