Видавнича робота кафедри

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

Видавнича робота кафедри!

 

Забезпечення студентів підручниками та методичною літературою є одним з пріоритетних напрямів роботи кафедри.

 

  1. Технологія м’яса та м’ясних продуктів: Підручник / Клименко М.М., Віннікова Л.Г., Береза І.Г. та ін. За ред. М.М. Клименка - К.: Вища освіта, 2006. — 640с.
  2. Гончаров Г.І. Технологія первинної переробки худоби і продуктів забою. Навч. посіб,- К.:НУХТ, 2003,-160с.
  3. Клименко М.М. Технологічне проектування м'ясо-жирових підприємств м’ясної промисловості. Навчальний посібник/ М.М. Клименко, В.М. Пасічний, М.М. Масліков. За ред. проф. М.М. Клименка- Вінниця: Нова Книга, 2005.- 384 с.
  4. Кишенько І.І. Технологія м'яса і м'ясопродуктів. Практикум: Навч. посіб./ І.І. Кишенько, В.М. Старчова, Г.І. Гончаров - К.: НУХТ, 2010.- 367с.
  5. Пешук Л.В. Основи тваринництва і ветеринарно-санітарна експертиза м’яса та м’ясних продуктів Підручник / Л.В. Пешук – К.: ЦУЛ, 2011.–400с.
  6. Пешук Л.В. Біохімія та технологія олієжирової сировини. Навч. посіб./ Л.В. Пешук, Т.Т. Носенко. К.: ЦУЛ, 2011. – 296с.
  7. Янчева М.О. Фізико-хімічні та біохімічні основи технології м'яса і м'ясопродуктів: Навч. посіб./ М.О. Янчева, Л.В. Пешук, О.Б. Дроменко -К.: ЦУЛ, 2009.- 304 с.
  8. Технологія м’ясопродуктів із нетрадиційної м’ясної сировини. Підручник / Л.В. Пешук, М.О. Янчева, О.І. Гащук, С.Г. Кириченко - «Центр учбової літератури», 2017. –300 с.

 

Для полегшення сприйняття дисциплін, практичної підготовки та виконання курсових і дипломних проектів за останні роки кафедрою технології м'яса і м'ясних продуктів за 2011-16 н.р. підготовлено понад 30 методичних рекомендацій, що повністю забезпечує потреби навчального процесу.

 

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ М'ЯСА І М'ЯСНИХ ПРОДУКТІВ

Кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів (створена у 1967 році) здійснює професійну підготовку фахівців за освітнім ступенем «Бакалавр» зі спеціальності 181 «Харчові технології», яка включає спеціалізацію «Харчові технології та інженерія» та освітнім ступенем«Магістр» за спеціалізацією «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса»

Зворотній зв'язок


© 2022 | КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ М'ЯСА І М'ЯСНИХ ПРОДУКТІВ

Search