Сьогодення кафедри

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

З 2019 року кафедру технології м’яса і м’ясних продуктів очолює доктор технічних наук, професор Василь Миколайович Пасічний.

Пасічний В.М.

 

Професор Пасічний Василь Миколайович лауреат премії Кабінету міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій, вчений секретар 24 секції Наукової ради МОН «Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології», член науково-технічної ради НУХТ, заступник голови спеціалізованої ради Д 26.058.03, член спеціалізованої ради Д 26.058.07.

Професор Пасічний В.М. співавтор понад 750 наукових праць, у тому числі 1 підручника і 3 навчальних посібників, 1 монографії, 3 колективних монографій в тому числі 2 закордонні, понад 300 статей, 25 статей у журналах, що реферуються Web of Science, Sсopus та закордонних виданнях, має понад 140 охоронних документів та 70 нормативних документів на розроблені харчові продукти, співавтор 30 методичних вказівок і рекомендацій, опубліковано більше 250 тез доповідей і матеріалів наукових конференцій.

Нині викладацький склад кафедри налічує 12 осіб, з них 2 доктори наук, 6 кандидатів наук, серед них д.т.н. В.М. Пасічний, д.т.н. І.І. Шевченко (Кишенько), к.т.н. О.А. Топчій, к.т.н. О.І. Гащук, к.т.н. Чернюшок О.А., к.т.н. І.М. Старшинський, к.т.н.Галенко О.О., ас. Фурсік О.П., ас. Полумбрик М.М., ас. Гончаренко Т.Ю.

Усі викладачі мають базову вищу освіту по даній спеціальності і великий практичний досвід роботи на виробництві, що позитивно впливає на якість підготовки фахівців.

У 2013 році співробітники кафедри Пасічний Василь Миколайович і Шевченко (Кишенько) Ірина Іванівна захистили докторські  дисертації.

Під керівництвом професора Пасічний В.М. на кафедрі працює студентський науковий гурток «Магістр» де проводяться дослідження за напрямком «Розробка інноваційних технологій м'ясних і м’ясомістких продуктів».  В роботі гуртка у задіяні студенти 3-го, 4-го та 5-го курсів.

Науково-дослідна робота студентів кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів починається і здійснюється як у навчальний, так і в позаурочний час –  у процесі творчої самостійної діяльності. Її метою є формування наукового світогляду, сприяння особистісному професійному спрямуванню, розвитку творчого мислення та індивідуальних здібностей, закріплення навичок самостійного науково-дослідної роботи. Залучення талановитої молоді до НДР – створення на кафедрі творчих колективів, наукових шкіл, виховання та підготовка молодих вчених. Серед викладачів 80% - випускники кафедри. Кафедра пишається своїми випускниками, які прославляють alma mater професіоналізмом, успішною кар’єрою та досягненнями.

Тематика науково-дослідної роботи викладачів кафедри охоплює такі основні напрями:

- розроблення технології раціонального зберігання, консервування та перероблення продуктів і сировини м’ясожирового та м’ясопереробного комплексів;

- розроблення ресурсоощадних технологій м’ясопродуктів за допомогою фізико-хімічних та біохімічних методів оброблення сировини з метою підвищення функціональних та технологічних властивостей;

- технологічні аспекти комплексного перероблення сировини при виробництві екологічно безпечних продуктів загального і спеціального призначення;

- наукові і практичні аспекти вдосконалення традиційних і розроблення нових технологій м’ясопродуктів з нетрадиційної м’ясної сировини;

- технологічні аспекти комплексного перероблення та використання вторинних ресурсів м’ясної галузі.

Напрямки роботи передбачають розроблення та вдосконалення існуючих технологій з урахуванням сировинної бази, технологічного обладнання та вимог до якості готової продукції в Україні. 

Наукова новизна дослідницької роботи викладачів кафедри підтверджена патентами України на винахід, основні з яких впроваджені в навчальний процес кафедри при викладенні спецдисциплін. Практичні результати досліджень впроваджуються на підприємствах харчової промисловості.

 

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ М'ЯСА І М'ЯСНИХ ПРОДУКТІВ

Кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів (створена у 1967 році) здійснює професійну підготовку фахівців за освітнім ступенем «Бакалавр» зі спеціальності 181 «Харчові технології», яка включає спеціалізацію «Харчові технології та інженерія» та освітнім ступенем«Магістр» за спеціалізацією «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса»

Зворотній зв'язок


© 2022 | КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ М'ЯСА І М'ЯСНИХ ПРОДУКТІВ

Search