Перелік дисциплін

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

Галузь знань – 18 «Виробництво та технології»

Спеціальність – 181 «Харчові технології»

Спеціалізація «Технології зберігання, консервування та переробки м'яса»

 

Освітній ступінь – бакалавр

Термін навчання – 4 роки

Кваліфікація – фахівець в галузі харчової та переробної промисловості

 

Перелік дисциплін 3 курс (Бакалаври)

 

 1. Анатомія сільськогосподарських тварин і птиці – 90 годин
 2. Біотехнологічні та фізико-хімічні основи харчових виробництв – 240 годин
 3. М`ясні технології. Модуль 1. Технології первинної переробки сільськогосподарських тварин і птиці – 210 годин
 4. М`ясні технології. Модуль 2. Технологія м`ясних і м`ясомістких консервів – 210 годин
 5. Науково-практичні основи виробництва м`ясних продуктів – 75 годин
 6. Основи кріогенних і сушильних технологій – 75 годин
 7. Технології переробки вторинних продуктів м`ясної галузі – 90 годин
 8. Основи управління якістю та безпечністю харчових продуктів. Модуль 1. Нормативні документи в харчовій промисловості – 75 годин
 9. Ознайомлювально-виробнича практика – 450 годин

 

Перелік дисциплін 4 курс (Бакалаври)

 

 1. Моніторинг виробничих процесів – 120 годин
 2. Технологічні розрахунки облік і звітність у м`ясній галузі – 60 годин
 3. Нормативно-методологічні основи якості продуктів м`ясної галузі – 60 годин
 4. Технології ковбасного виробництва – 150 годин
 5. Технології м`ясних напівфабрикатів та солених виробів – 90 годин
 6. Моделювання складу інноваційних м`ясних продуктів – 90 годин
 7. Промислова санітарія та ветеринарно-санітарна експертиза м`яса і м`ясних продуктів – 60 годин
 8. Проектування харчових виробництв – 165 годин
 9. Технологічна практика – 180 годин
 10. Переддипломна практика – 90 годин

 

Перелік дисциплін – 1-2 курс (Магістратура)

 

 1. Науково-дослідницький практикум – 180 годин
 2. Методи оптимізації процесів виробництва м`ясних і м`ясомістких продуктів – 120 годин
 3. Менеджмент якості та безпеки м`ясної галузі – 150 годин
 4. Інноваційні технології м`ясних і м`ясомістких продуктів – 270 годин
 5. Технологія м`ясних продуктів спеціального призначення – 135 годин
 6. Інноваційні харчові інгредієнти у технологіях м`ясних і м`ясомістких продуктах – 135 годин
 7. Логістика та моніторинг виробництва продуктів м`ясної галузі – 120 годин
 8. Безвідходні та ресурсоощадні технології м'ясної галузі – 120 годин
 9. Професійна практика – 160 годин
 10. Переддипломна практика – 90 годин

 

Перелік дисциплін – за напрямом підготовки Доктор філософії

 

 1. Методи наукових досліджень та планування експерименту – 150 годин
 2. Інструментальні та фізико-хімічні методи кількісного і якісного аналізу в харчових технологіях – 120 годин
 3. Принципи консервування і зберігання в харчових технологіях – 180 годин
 4. Методи інтенсифікації технологій харчових продуктів – 120 годин

 

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ М'ЯСА І М'ЯСНИХ ПРОДУКТІВ

Кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів (створена у 1967 році) здійснює професійну підготовку фахівців за освітнім ступенем «Бакалавр» зі спеціальності 181 «Харчові технології», яка включає спеціалізацію «Харчові технології та інженерія» та освітнім ступенем«Магістр» за спеціалізацією «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса»

Зворотній зв'язок


© 2022 | КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ М'ЯСА І М'ЯСНИХ ПРОДУКТІВ

Search