Перелік дисциплін

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

Галузь знань – 18 «Виробництво та технології»

Спеціальність – 181 «Харчові технології»

Спеціалізація «Технології зберігання, консервування та переробки м'яса»

 

Освітній ступінь – бакалавр

Термін навчання – 4 роки

Кваліфікація – фахівець в галузі харчової та переробної промисловості

 

Перелік дисциплін 2-4 курс (Бакалаври)

 

 1. Науково-практичні основи виробництва м’ясних продуктів
 2. Основи кріогенних і сушильних технологій
 3. Технології харчових виробництв (Розділ Технологія м’яса, м’ясопродуктів та риби )
 4. Контроль якості і безпечності продуктів галузі
 5. Анатомія і фізіологія сільськогосподарських тварин
 6. Технологія м’яса
 7. Технологія переробки вторинних продуктів м’ясної галузі
 8. Проектування підприємств галузі з основами САПР
 9. Технологія м’яса
 10. Моделювання та створення інноваційних продуктів харчової промисловості
 11. Фізико-хімічні та біохімічні основи технології м’яса
 12. Технологічні розрахунки, облік і звітність в галузі

 

 

Перелік дисциплін – 5 курс (Магістр)

 

 1. Інноваційні технології галузі
 2. Оптимізація технологічних процесів галузі
 3. Логістичні системи і моніторинг виробництва
 4. Технологія м’ясних продуктів функціонального призначення
 5. Інноваційні харчові інгредієнти у технології м’ясних продуктів
 6. Наукові основи безвідходних технологій відновлюваної сировини
 7. Дослідницький практикум за вибором

 

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ М'ЯСА І М'ЯСНИХ ПРОДУКТІВ

Кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів (створена у 1967 році) здійснює професійну підготовку фахівців за освітнім ступенем «Бакалавр» зі спеціальності 181 «Харчові технології», яка включає спеціалізацію «Харчові технології та інженерія» та освітнім ступенем«Магістр» за спеціалізацією «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса»

Зворотній зв'язок


© 2019 | КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ М'ЯСА І М'ЯСНИХ ПРОДУКТІВ

Search