Контакти

Рейтинг користувача: 5 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зірка
 

Ж-311 – зав. каф. технології м’яса і м’ясних продуктів, д. т. наук, професор Пасічний Василь Миколайович. тел.: (+38044)-287-93-39; (+38044)-284-30-01 (вн. 93-39)

 

Ж-304 – зав. лаб. кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів Михайлова Марія Касьянівна. тел.: (+38044)-287-92-25 (вн. 92-25).

 

Ж-306 – викладацька, тел. (+38044)-287-92-60 (вн. 92-60)

к.т.н., доц. Страшинський Ігор Мирославович

к.т.н., доц. Галенко Олег Олександрович

 

Ж-312 – викладацька, тел.: (+38044)-287-94-35 (вн. 94-35)

д.т.н., проф. Шевченко (Кишенько) Ірина Іванівна

к.т.н., доц. Топчій Оксана Анатоліївна

ст.викл. Москалюк Оксана Євгеніївна

 

Ж-314 – викладацька 

к.т.н., доц. Гащук Олександра Ізидорівна

к.т.н., доц. Чернюшок Ольга Анатоліївна

 

 Ж-315 – к.т.н., проф. Гончаров Георгій Іванович; заступник з навчальної роботи і практичної підготовки ННІХТ; (+38044)-289-62-55 (вн. 62-55)

 

Ж-620 - к.т.н., доц. Чернюшок Ольга Анатоліївна, відповідальна за організацію виховного процесу; інформаційну діяльність в ННІХТ і за роботу зі студентами першого курсу, (+38044)-287-98-00, тел. вн. 98-00

 

 

 

 

 

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ М'ЯСА І М'ЯСНИХ ПРОДУКТІВ

Кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів (створена у 1967 році) здійснює професійну підготовку фахівців за освітнім ступенем «Бакалавр» зі спеціальності 181 «Харчові технології», яка включає спеціалізацію «Харчові технології та інженерія» та освітнім ступенем«Магістр» за спеціалізацією «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса»

Зворотній зв'язок


© 2022 | КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ М'ЯСА І М'ЯСНИХ ПРОДУКТІВ

Search