Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
17 червня 2020

На кафедрі технології м’яса і м’ясних продуктів відбулися захисти кваліфікаційних бакалаврських робіт здобувачів денної форми навчання освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальності 181 «Харчові технології» ОПП «Харчові технології та інженерія».

Екзаменаційну комісію очолив завідувач кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів, професор Василь Пасічний. До складу ЕК увійшли доценти Оксана Топчій, Олександра Гащук та Олег Галенко (секретар ЕК).

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
12 червня 2020

На кафедрі технології м'яса і м'ясних продуктів стартували захисти бакалаврів 2020 року денної форми навчання в умовах загальнонаціонального карантину.

Здобувачі спеціальності 181 «Харчові технології» ОПП «Харчові технології та інженерія» 12 червня розпочали серію захистів кваліфікаційних бакалаврських робіт. Екзаменаційна комісія відмітила високий рівень підготовки студентів, актуальність і практична спрямованість представлених робіт, адже підготовка та проведення захисту відбувалось в дуже нестандартних умовах – в умовах загальносвітової пандемії вірусу COVID-19.

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
10 червня 2020

10 червня професори кафедри технології м'яса і м'ясних продуктів Василь Пасічний та Ірина Шевченко комісійно оцінили в рамках екзамену з дисципліни «Інноваційні харчові інгредієнти у технології м'ясних і м'ясомістких продуктів» рівень освоєння магістрантами кафедри сучасних технологій використання інноваційних харчових інгредієнтів у м'ясопереробній галузі.

Екзамен відбувся в формі відео-конференції ZOOM для забезпечення ідентифікації особи магістранта при відповіді на питання білетів.

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
9 червня 2020

Студенти навчально-наукового інституту харчових технологій нашого університету продовжують здавати поточну екзаменаційну сесію в форматі Zоом-конференції. В суботу, 6 червня поточного року, здобувачі освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса» заочної форми успішно склали іспит з навчальної дисципліни «Логістика та моніторинг виробництва продуктів м`ясної галузі». Комісія у складі доцентів кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів лектора дисципліни Ігоря Страшинського, Оксани Топчій та Ольги Чернюшок задоволені рівнем підготовки майбутніх магістрів.

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
2 червня 2020

Оn-line стажування пройшла доцент кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів Ольга Чернюшок, що відбувалось з використанням zoom- конференції. Найкращі спікери від Universitet Ekonomiczne w Krakowie поділилися польським досвідом з цікавою інформацією та яскравими презентаціями.

Стажування тривало з 4 по 29 травня 2020 року у вигляді лекцій, практичних та семінарських занять. Програма складалася з 3 модулів. 1. Вступ. Мобільність в освіті, 2. Європейська та польська система вищої освіти, 3. Освіта та дослідження в перехідному періоді. Нові та інноваційні методи навчання.

Прослухавши лекції іноземних колег учасники стажування здобули нові теоретичні знання, опанували новітні методики викладання, засвоїли ІТ інструменти в професійних презентаціях, дізнались нові ІТ-технології для проведення занять.

Як результат роботи всі слухачі виконали залікову роботу на тему «Досвід застосування сучасних новітніх методик навчання у вищій школі» і отримали відповідний сертифікат.

Стажування було дуже корисним та цікавим!

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ М'ЯСА І М'ЯСНИХ ПРОДУКТІВ

Кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів (створена у 1967 році) здійснює професійну підготовку фахівців за освітнім ступенем «Бакалавр» зі спеціальності 181 «Харчові технології», яка включає спеціалізацію «Харчові технології та інженерія» та освітнім ступенем«Магістр» за спеціалізацією «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса»

Зворотній зв'язок


© 2020 | КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ М'ЯСА І М'ЯСНИХ ПРОДУКТІВ

Search