Спеціальність

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

Спеціальність 181 «Харчові технології»

В рамках спеціальності 181 Харчові технології та 242 Туризм розроблено міждисциплінарну освітньо-наукову програму «ПРОМИСЛОВІ ТА КРАФТОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ HoReCa В ТУРИЗМІ»

Спеціалізація «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса»

Вітчизняні підприємства харчової і переробної промисловості представляють собою модернізовані комплекси, які потребують висококваліфікованих спеціалістів з глибокими і різносторонніми знаннями.

Ключовою фігурою сучасної промисловості є технолог, який отримавши кваліфіковану вищу освіту впроваджує новітні технології у виробництво та здійснює якісне управління підприємством. Саме таких спеціалістів готують на кафедрі «Технології м’яса і м’ясних продуктів».

Навчальний процес

Наші студенти завдяки висококваліфікованому професорсько-викладацькому складу, теоретичній і практичній підготовці, отримують необхідні знання щодо первинної переробки сільськогосподарських тварин і птиці, переробки м’ясної сировини, технології виробництва м’ясних продуктів, консервів, напівфабрикатів та делікатесних виробів (ведення технологічних процесів виробництва м’ясних продуктів, розроблення і впровадження новітніх технологій, проектування підприємств галузі та технологічного обладнання і т.д.).

Отримані теоретичні знання під час навчального процесу закріплюються та всебічно розширюються на численних екскурсіях по майбутніх місцях працевлаштування та практичній підготовці під час проходження технологічної та переддипломної практики на провідних підприємствах галузі.

Значна увага приділяється науковій роботі студентів, під час якої вони освоюють навики самостійного виконання аналізу якості харчових продуктів і вирішення складних інженерних задач з використанням сучасної техніки.

Підготовка фахівців за спеціалізацією «Технології зберігання, консервування і переробки м'яса» дозволяє випускникам отримати відповідні знання та уміння:

 • проектування підприємств галузі;
 • проводити контроль та керувати технологічними процесами виробництва;
 • займатися науково-дослідною роботою;
 • оволодіти навиками аналізу технологічних ситуацій та оптимізації технологічних процесів;
 • вносити зміни в асортимент готових продуктів і технологічних режимів;
 • можливість здійснювати маркетингову сегментацію ринку;
 • визначати напрями розвитку підприємства;
 • здатність застосовувати отримані знання для вирішення численних асортиментних задач.

Навчальним планом підготовки магістрів передбачено такі професійно-спрямовані дисципліни:

 • Оптимізація технологічних процесів галузі.
 • Логістичні системи і моніторинг виробництва.
 • Інноваційні технології галузі.
 • Технології м’ясних продуктів функціонального призначення.
 • Інноваційні харчові інгредієнти у технології м’ясних продуктів.
 • Наукові основи безвідходних технологій відновлюваної сировини.
 • Дослідницький практикум за вибором.

Наші випускники успішно будують кар’єру на підприємствах м’ясопереробної галузі; в галузевих об’єднаннях та корпораціях; в комерційних фірмах; проектних та науково-дослідних організаціях; вищих та професійно-технічних навчальних закладах. Можуть обіймати наступні посади: керівник підприємства; головний технолог; менеджер; головний інженер; інженер-технолог; начальник цеху; майстер; завідувач лабораторією; інженер з контролю якості продуктів; науковий співробітник; науково-педагогічний працівник; викладач тощо.

Зверніть увагу!

Здобуття освіти зі спеціалізації «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса» – це запорука успіху, фінансової стабільності та кар’єрного росту в майбутньому.

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ М'ЯСА І М'ЯСНИХ ПРОДУКТІВ

Кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів (створена у 1967 році) здійснює професійну підготовку фахівців за освітнім ступенем «Бакалавр» зі спеціальності 181 «Харчові технології», яка включає спеціалізацію «Харчові технології та інженерія» та освітнім ступенем«Магістр» за спеціалізацією «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса»

Зворотній зв'язок


© 2022 | КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ М'ЯСА І М'ЯСНИХ ПРОДУКТІВ

Search