Історія кафедри

Рейтинг користувача: 2 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

Кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів (створена у 1967 році) здійснює професійну підготовку фахівців за освітнім ступенем «Бакалавр» зі спеціальності 181 «Харчові технології», яка включає спеціалізацію «Харчові технології та інженерія» та освітнім ступенем «Магістр» за спеціалізацією «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса»

Кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів сьогодні – це міцний сплав досвідченості і мудрості з молодим ентузіазмом. Це колектив однодумців, об’єднаних спільним прагненням – підготувати незалежній Україні висококваліфікованих фахівців для м’ясної галузі харчової промисловості.

Нині на кафедрі працює колектив професіоналів у складі якого 4 професора, з яких 3 доктора наук, 5 доцентів кандидатів наук та 4 асистенти.

Майбутнє кафедри – це вдосконалення та розвиток наукових досліджень, навчально-методичної та наукової роботи.

Викладачі кафедри адаптують навчальний процес до сучасних вимог виробництва: вдосконалюються навчальні плани, щорічно уточнюються робочі плани навчальних дисциплін, зміцнюється матеріальна база. Значна увага приділяється комп’ютеризації навчального процесу. Вагомою часткою навчально-методичної роботи є підготовка електронних лекцій, методичних рекомендацій, підручників, які використовуються дистанційно в режимі online. Кафедра має сучасний комп’ютерний клас з підключенням до локальної комп’ютерної мережі з доступом до Internet для проведення самостійної роботи і розрахункових робіт – суттєвий поштовх у підвищенні зацікавленості і якості самостійної роботи студентів відповідно до кредитно-модульної системи.

На кафедрі є 3 навчальні та науково-дослідні лабораторії, кабінет тваринництва, які забезпечені сучасними приладами та обладнанням.

Доброю традицією на кафедрі технології м’яса і м’ясних продуктів є підготовка та захист міжкафедральних комплексних дипломних проектів, коли до розроблення однієї реальної комплексної теми залучаються студенти різних спеціальностей: «Автоматизація управління технологічним процессом», «Менеджмент організацій», «Обладнання переробних і харчових виробництв», «Екологія та охорона навколишнього середовища».

Робота студентських колективів направлена на виконання спільної мети – розроблення проекту будівництва або реконструкції існуючого  виробництва. Виконані комплексні проекти є більш наближеними до практики, реальної економічної ситуації, спільно вирішують існуючі виробничі проблеми. Студентам цікаво працювати в таких колективах, оскільки така робота дає можливість розв’язувати комплексні взаємопов’язані питання – технології, економіки, механізації та автоматизації виробництва, проблеми очищення стічних вод. Доцільність виконання таких проектів підтверджують і працівники підприємств, реконструкцію яких розробляють студенти-дипломники.

Для студентів кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів створені всі необхідні умови по проходженню виробничої і технологічної практик. Під час навчання студенти проходять практику на провідних підприємствах галузі, зокрема ТОВ «Черкаська продовольча компанія» (Черкаська обл.), ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» (Полтавська обл.), ВАТ «Житомирський м’ясокомбінат» (м. Житомир), Миронівський МПЗ «Легко» (Київська обл.), ПП «ВКіК» (Кіровоградська обл.), ПАТ «Кременчугм’ясо» (Полтавська обл.), ВАТ «М’ясокомбінат "Ятрань"» (Кіровоградська обл.), ТОВ «Вінницька птахофабрика» (Вінницька обл.), ПАТ «Козятинський м’ясокомбінат» (Вінницька обл.), ТОВ «Масар Агро» (Тернопільська обл.), ТОВ «Птахофабрика Київська» (Київська обл.), ЗАТ «АФ Березанська птахофабрика» (Київська обл.), ПрАТ «Миронівська птахофабрика» (Київська обл.), ВКФ «Укрпромпостач-95 ЛТД» (Київська обл.), ПП «Дмитрук Ю.Р.» (Волинська обл.), ВАТ «Птахокомбінат "Бершадський"» (Вінницька обл.), ТОВ «Тульчинм’ясо» (Вінницька обл.), ПП «Рикун А.П.» (Хмельницька обл.), ТзОВ «Росан-Агро» (Львівська обл.), ФГ «Світ м’яса» (Закарпатська обл.), ПП Гармаш (Одеська обл.) та інші, де всебічно розширюють та закріплюють знання, отримані під час лекційних, лабораторних та практичних занять в університеті.

У забезпеченні якості освітньої діяльності  велике значення надається практичній підготовці студентів. Випускник, який має практичний досвід роботи, більше адаптований до майбутньої трудової діяльності, може краще оцінити професійні завдання. Мотивація практики не тільки в тому, щоб студенти змогли закріпити теоретичні знання та компетенції, здобуті в університеті, а й у тому, щоб вони подолали психологічний бар’єр входження в трудовий колектив, змогли почуватися в ньому невимушено, без остраху. 

 

1967 рік

створена кафедра технології і обладнання виробництв м’ясної і молочної промисловості

1969 рік

реорганізована в кафедру технології і обладнання підприємств м’ясної промисловості

1970 рік

назва змінена на – кафедру технології м’яса та м’ясних продуктів

1998 рік

реорганізована в кафедру технології м’яса, м’ясних та олієжирових продуктів

2011 рік

реорганізована в кафедру технології м’яса і м’ясних продуктів

2016 рік

Кафедра входить до складу створеного Навчально-наукового інституту харчових технологій

 

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ М'ЯСА І М'ЯСНИХ ПРОДУКТІВ

Кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів (створена у 1967 році) здійснює професійну підготовку фахівців за освітнім ступенем «Бакалавр» зі спеціальності 181 «Харчові технології», яка включає спеціалізацію «Харчові технології та інженерія» та освітнім ступенем«Магістр» за спеціалізацією «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса»

Зворотній зв'язок


© 2022 | КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ М'ЯСА І М'ЯСНИХ ПРОДУКТІВ

Search