Профорієнтація

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ!!!

Запрошуємо Вас на навчання до Національного університету харчових технологій на кафедру технології м’яса і м’ясних продуктів, що є однією з провідних кафедр університету, яка забезпечує підготовку фахівців за освітніми ступенями «Бакалавр» (спеціалізація «Харчові технології та інженерія»), «Магістр» (спеціалізація «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса») зі спеціальності 181 «Харчові технології» та ОНР «Доктор філософії».

Фахову підготовку майбутні спеціалісти набувають на випусковій кафедрі технології м’яса і м’ясних продуктів, яку очолює професор Пешук Людмила Василівна. Кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів – це колектив однодумців, об’єднаних спільним прагненням підготувати незалежній Україні фахівців для м’ясопереробної галузі.

За час існування кафедри (яка в 2016 році відсвяткувала 50-річчя) підготовлено понад 10 тис. висококваліфікованих фахівців, які працюють не тільки в Україні, а й поза її межами.

На кафедрі є 4 навчальних та науково-дослідна лабораторії, забезпечених сучасними приладами та обладнанням, комп’ютерний клас з комп’ютерами, підключеними до локальної мережі Internet.

Студенти починаючи з третього курсу займаються науково-дослідною роботою за різними напрямами досліджень. Результати обговорюються на щорічних університетських наукових конференціях для молодих вчених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства ХХІ столітті». Результати які мають практичне значення – впроваджуються на підприємствах галузі. Наукові роботи студентів, актуальні для сьогодення, займають призові місця на всеукраїнських і міжнародних конкурсах студентських робіт. Кращі випускники магістратури мають можливість продовжувати навчання в аспірантурі.

Іногородні студенти забезпечуються місцями у гуртожитку університетського студмістечка. Молоді люди мають можливість пройти військову підготовку з отриманням офіцерського звання.

Навчання студентів на кафедрі технології м’яса і м’ясних продуктів поєднує фахову підготовку технолога зі здобуттям практичних знань та навичок на провідних підприємствах галузі під час проходження технологічної та переддипломної практик.

Заочна форма навчання на кафедрі дає можливість працівникам промисловості, а також випускникам середніх закладів освіти отримати освітній рівень бакалавр, магістр без відриву від виробництва. На кафедрі організовано навчання за скороченим терміном для осіб, які здобули освітній рівень молодшого спеціаліста.

Кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів постійно розширює географію підприємств галузі, на базі яких проходять технологічну та переддипломну практику студенти: ТОВ «Миронівський хлібопродукт», «Масар-Агро», “Глобинський м’ясокомбінат”, “Тульчинм’ясо”, «Житомирський м’ясокомбінат», “Черкаська продовольча компанія”, Миронівський МПЗ «Легко», ПАТ “Кременчугм’ясо”, ТДВ “М’ясокомбінат “Ятрань” та інші.

Логічним завершенням навчання в університеті є захист кваліфікаційних магістерських робіт та дипломних проектів. Кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів є координатором міжкафедральних комплексних дипломних проектів, до виконання яких залучаються студенти різних спеціальностей, а захист проводиться безпосередньо на підприємствах галузі.

До екзаменаційних комісій входять керівники м’ясопереробних підприємств, що зумовлює більш тісний контакт виробничників із науковцями.

Гордість кафедри  її випускники. Важко переоцінити той вклад, що вносили  і вносять у розвиток харчової промисловості України випускники кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів, які працюють і очолюють провідні підприємства галузі.

Українська земля освятила і вивела на шлях звершень випускників, якими пишається кафедра – Герої України, генеральний директор корпорації «Луганськм’ясопром» – Тетяна Молчанова та голова правління ЗАТ «Миронівський хлібопродукт» Юрій Косюк.  В університеті створено всі умови для всебічного розвитку студентів. Наш спортивний комплекс один із кращих в м. Києві, де студенти мають всі можливості для підвищення своєї майстерності в секціях із таких видів спорту: баскетбол, волейбол, плавання, міні-футбол, бокс та інші. Центр культурного та естетичного виховання університету сприяє розвитку творчих здібностей студентів. Свої таланти вони можуть розвивати в гуртках художньої самодіяльності: театральному, танцювальному, хоровому, в клубі веселих та кмітливих. Наші студенти беруть активну участь у художній самодіяльності, традиційними є фестивалі «День Європи», «День туризму», «Міс НУХТ», «Містер НУХТ», «Конкурс української пісні».

Спеціалізація «Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса» є багатогранною, перспективною, що відкриває широкі можливості для талановитої, креативної, енергійної молоді. Наші випускники можуть обіймати наступні посади:  керівник підприємства, головний технолог, менеджер, головний інженер, інженер-технолог, начальник цеху, майстер, завідувач лабораторією, інженер з контролю якості продукції, науковий співробітник, науково-педагогічний працівник, викладач тощо. Вони мають можливість працювати на підприємствах м’ясопереробної галузі, галузевих об’єднаннях і корпораціях, комерційних фірмах, проектних та науково-дослідних організаціях, вищих навчальних закладах.

Фахівці із спеціалізації «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса» повністю підготовлені до інженерно-організаційної, науково-дослідної, проектно-технологічної  діяльності в ринкових умовах господарювання, як в м’ясопереробній, так і в інших галузях харчової промисловості. Наші випускники проектують підприємства галузі, проводять та контролюють технологічні процеси на виробництві, займаються науково-дослідною роботою, володіють навичками аналізу технологічних ситуацій та оптимізацій технологічних процесів, здатні здійснювати маркетингову сегментацію ринку та визначити напрямки розвитку підприємства, вирішувати асортиментні задачі. Мають навички роботи з комп’ютерною технікою та елементами програмування, пошуку технічної інформації та її аналізу; глибокі знання санітарії, тваринництва, ветсанекспертизи, технології первинної переробки худоби і птиці, виробництва ковбасних виробів і м’ясних напівфабрикатів, знайомі з холодильною технікою та основними технологіями харчових  виробництв.

Термін підготовки:

Денна форма навчання: бакалавр – 3 роки 10 місяців, магістр – 1 рік і 6 місяців на базі ОКР бакалавра.

Заочна форма навчання: бакалавр – 4 роки 6 місяців, магістр – 1 рік і 6 місяців на базі ОКР бакалавра.

Чекаємо Вас за адресою:

01601, м. Київ, вул. Володимирська 68, НУХТ

Контактні телефони:

044-284-30-01

044-287-08-89

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ М'ЯСА І М'ЯСНИХ ПРОДУКТІВ

Кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів (створена у 1967 році) здійснює професійну підготовку фахівців за освітнім ступенем «Бакалавр» зі спеціальності 181 «Харчові технології», яка включає спеціалізацію «Харчові технології та інженерія» та освітнім ступенем«Магістр» за спеціалізацією «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса»

Зворотній зв'язок


© 2019 | КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ М'ЯСА І М'ЯСНИХ ПРОДУКТІВ

Search