Доцент Страшинський І.М.

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

Страшинський Ігор Мирославович

Кандидат технічних наук, доцент кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів, відповідальний за профорієнтаційну роботу кафедри

Закінчив Київський технологічний інститут харчової промисловості (нині – НУХТ) за спеціальністю «Технологія м’яса і м’ясних продуктів» у 1988 р. кваліфікація – інженер-технолог. Вчений ступінь кандидата технічних наук отримав у 2005 році, вчене звання доцента у 2008 році.

З 1988 по 2001 рік працював на Київському м’ясопереробному заводі, з 2001 по 2004 рік навчався в аспірантурі Національного університету харчових технологій. З 2004 року працює на кафедрі технології м’яса і м’ясних продуктів, виконує обов’язки відповідального за профорієнтаційну роботу.

Загальний стаж педагогічної роботи складає 12 років, наукової роботи - 15 років.

Науковий доробок складає понад 150публікацій, у тому числі: 51 статтей, з них 3 – в закордонних видання з індексом цитування; 2 патенти на винахід, 41 патент на корисну модель. Розроблено 8 навчально-методичних рекомендацій. Виконавець держбюджетних наукових тем.

Здійснює керівництво науково-дослідною роботою магістрантів та 1 аспіранта.

 

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ М'ЯСА І М'ЯСНИХ ПРОДУКТІВ

Кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів (створена у 1967 році) здійснює професійну підготовку фахівців за освітнім ступенем «Бакалавр» зі спеціальності 181 «Харчові технології», яка включає спеціалізацію «Харчові технології та інженерія» та освітнім ступенем«Магістр» за спеціалізацією «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса»

Зворотній зв'язок


© 2022 | КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ М'ЯСА І М'ЯСНИХ ПРОДУКТІВ

Search