Професор Шевченко (Кишенько) І.І.

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

Шевченко (Кишенько) Ірина Іванівна

Доктор технічних наук, професор кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів

Закінчила Київський технологічний інститут харчової промисловості (нині – НУХТ) за спеціальністю «Технологія м’яса і м’ясних продуктів». Вчений ступінь доктора технічних наук отримала у 2014 році, вчене звання професора – у 2015 році.

На кафедрі технології м’яса і м’ясних продуктів працює з 1992 року. Загальний стаж педагогічної роботи складає 24 роки, наукової роботи – 24 роки.

Автор понад 160 наукових праць, в тому числі 65 статей, 27 деклараційних патентів України. Є співавтором 1 підручника і 1 посібника з грифами МОН України, є автором 18 методичних рекомендацій, 17 нормативних документів на розроблені харчові продукти.

Підготувала 2 кандидатів наук (спеціальність 05.18.04 – технологія м’ясних, молочних продуктів та продуктів з гідробіонтів).

Здійснює керівництво науково-дослідною роботою магістрантів та трьох аспірантів.

 

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ М'ЯСА І М'ЯСНИХ ПРОДУКТІВ

Кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів (створена у 1967 році) здійснює професійну підготовку фахівців за освітнім ступенем «Бакалавр» зі спеціальності 181 «Харчові технології», яка включає спеціалізацію «Харчові технології та інженерія» та освітнім ступенем«Магістр» за спеціалізацією «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса»

Зворотній зв'язок


© 2022 | КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ М'ЯСА І М'ЯСНИХ ПРОДУКТІВ

Search