Зав.кафедрою, проф. Пешук Л.В.

Рейтинг користувача: 3 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

Доктор сільсько-господарських наук Пешук Людмила Василівна

Завідувач кафедри технології м'яса і м’ясних продуктів, доктор сільсько-господарських наук, професор

Член державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики «Технічний комітет стандартизації: молоко, м’ясо та продукти їх переробки» ТК 140; член спецрад із захисту кандидатських та докторських дисертацій Д.26.058.03. 05.18.04 – технологія м’ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів та Д.26.058.0705.18.16 – технологія жирів ефірних масел і парфумерно-косметичних продуктів; член редколегії журналу «Харчова промисловість».

Закінчила Херсонський державний сільськогосподарський інститут ім. О.Д. Цюрупи за спеціальністю – зооінженер.

Вчений ступінь кандидата сільськогосподарських наук отримала у 1991 році, доктора сільськогосподарських наук – 2000 році;

вчене звання:

- старшого наукового співробітника - у 2000 році;

- доцента – 2005р,

- професора – 2006р.

Загальний стаж педагогічної роботи складає 15 років, наукової роботи - 29 років.

1991-1999рр. старший науковий співробітник лабораторії молочного скотарства НДІ тваринництва степових районів ім. М. Ф. Іванова «Асканія- Нова».

1999-2001рр. провідний, головний співробітник НДІ розведення і генетики тварин УААН.

2001-2002 рр. професор кафедри технології м’яса, м’ясних та олієжирових продуктів НУХТ (за сумісництвом).

З 2002 р. завідувач кафедри технології м’яса, м’ясних та олієжирових продуктів НУХТ (нині кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів).

Автор 325 наукових праць, у тому числі: одноосібний підручник та 3 навчальних посібники з грифом МОН, 1 монографія, лабораторний практикум, 169 статей у наукових фахових виданнях має 5 авторських свідоцтв, співавтор української червоної молочної породи великої рогатої худоби та її внутріпорідних селекційних структурних формувань, свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір наукового характеру, 93 патентів України з них 12 на винахід.

Підготувала 3 кандидатів технічних наук, керівник 4 аспірантів. Під її керівництвом захищено 25 магістерських робіт.

 

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ М'ЯСА І М'ЯСНИХ ПРОДУКТІВ

Кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів (створена у 1967 році) здійснює професійну підготовку фахівців за освітнім ступенем «Бакалавр» зі спеціальності 181 «Харчові технології», яка включає спеціалізацію «Харчові технології та інженерія» та освітнім ступенем«Магістр» за спеціалізацією «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса»

Зворотній зв'язок


© 2019 | КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ М'ЯСА І М'ЯСНИХ ПРОДУКТІВ

Search