Зав.кафедрою, професор Пасічний В.М.

Рейтинг користувача: 3 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

Пасічний Василь Миколайович

Завідувач кафедри технології м'яса і м'ясних продуктів, професор, доктор технічних наук

Лауреат премії Кабінету міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій. Вчений секретар 24 секції Наукової ради МОН «Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології». Член науково-технічної ради НУХТ, заступник голови спеціалізованої ради Д 26.058.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за науковими спеціальностями 05.18.04 і 03.00.20, член спеціалізованої ради Д 26.058.07 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за науковими спеціальностями 05.18.13, 05.18.16, 05.18.06.

Є гарантом програми підготовки "магістрів" за спеціальністю 181 - «Харчові технології», освітньо-професійної програми «Технології зберігання, консервування та переробки м'яса», а також є членом робочих груп з підготовки "докторів філософії" за спеціальністю 181 - «Харчові технології», освітньо-професійних програм "Технології м'ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів" і "Технології консервованих і охолоджених продуктів".

Закінчив з відзнакою Київський технологічний інститут харчових технологій (нині НУХТ), за спеціальністю «Технологія м'яса і м'ясних продуктів» в 1993 році.

Вчений ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.04 – «Технологія м'ясних, молочних та рибних продуктів» захистив у 1996 році, ступінь доктора технічних наук за спеціальністю 05.18.04 – «Технологія м'ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів» у 2013 році. Вчене звання доцент по кафедрі м'яса, м'ясних та олієжирових продуктів отримав у 2002 році, звання професора по кафедрі м'яса і м'ясних продуктів у 2015 році.

Загальний стаж науково-педагогічної роботи 25 років, на посадах інженер НІР КТІХП, аспірант, асистент, доцент по кафедрі технології м'яса та м'ясних продуктів, доцент, докторант по кафедрі технології м'яса, м'ясних та оліє жирових продуктів, доцент по кафедрі технології м'яса і м'ясних продуктів, професор по кафедрі технології технології м'яса і м'ясних продуктів.

Виконував обов’язки відповідального за проходження практики, науково-дослідну роботу, дипломне проектування, методичну роботу, комп’ютерізацію кафедри і факультету технології м’ясо-молочних виробництв. В 1995-1996 роках, як молодий учений, отримував іменну стипендію президента України.

Стаж виробничої діяльності за сумісництвом 11 років на посадах технолога і головного технолога м’ясопереробного виробництва ДП і ТОВ “Оптима” і ТОВ "Драйд Фудз".

В період 2001 по 2002 рік на громадських засадах виконував обов’язки заступника завідуючого кафедрою технології м'яса і м'ясних продуктів. З 1998 по цей час за сумісництвом виконує керівництво госпдоговірною тематикою по НДЧ НУХТ. З 2012 року по 2017 рік відповідальний по факультету ТММПКП з науково-дослідної роботи. З 2014 року керівник і член робочих груп з виконання держбюджетної тематики ПНДЛ НУХТ. В період 2015-2017 років Вчений секретар секції № 15 Наукової ради МОН, з 2017 року по теперішній час Вчений секретар 24 секції Наукової ради МОН «Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології».

В 2015 році визнавався кращим "професором" НУХТ в номінації педагогічного працівника НУХТ, Нагороджений грамотою Комітету Верховної ради України з питань аграрної політики та земельних відносин грамотою за високі досягнення у професійній діяльності, а також почесними грамотами ректора університету.

Співавтор понад 750 наукових праць, у тому числі 1 підручника і 3 навчальних посібників, 1 монографії, 3 колективних монографій в тому числі 2 закордонні, понад 300 статей, 25 статей у журналах, що реферуються Web of Science, Sсopus та закордонних виданнях, має понад 140 охоронних документів та 70 нормативних документів на розроблені харчові продукти, співавтор 30 методичних вказівок і рекомендацій, опубліковано більше 250 тез доповідей і матеріалів наукових конференцій.

Підготував п'ятьох кандидатів технічних наук, в тому числі одного іноземця: 3 за спеціальністю 05.18.04 – технології м'ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів; 2 за спеціальністю 05.18.16 – технологія продуктів харчування

Підготував понад 45 магістрів за спеціальністю 181 - харчові технології освітньо-професійної програми «Технології зберігання, консервування та переробки м'яса»

Рейтинг бібліометричного профілю вченого за Google Scholar - 11, за Sсopus – 2

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ М'ЯСА І М'ЯСНИХ ПРОДУКТІВ

Кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів (створена у 1967 році) здійснює професійну підготовку фахівців за освітнім ступенем «Бакалавр» зі спеціальності 181 «Харчові технології», яка включає спеціалізацію «Харчові технології та інженерія» та освітнім ступенем«Магістр» за спеціалізацією «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса»

Зворотній зв'язок


© 2022 | КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ М'ЯСА І М'ЯСНИХ ПРОДУКТІВ

Search