Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
7 березня 2019

Днями вийшов друком підручник «Технології переробки вторинних продуктів м'ясної галузі» - К. «Центр учбової літератури», 2019. – 400 с. Автор – доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри технології м'яса і м'ясних продуктів Національного університету харчових технологій Пешук Людмила Василівна.

Рецензенти: Мирончук Валерій Григорович – завідувач кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування ННІТІ ім. академіка І.С. Гулого, доктор технічних наук, професор; Левандовський Леонід Вікторович - професор кафедри технології і організації ресторанного господарства Київського Національного торговельно-економічного університету, доктор технічних наук, професор; Ощипок Ігор Миколайович – завідувач кафедри харчових технологій та готельного-ресторанного бізнесу Львівської комерційної академії, доктор технічних наук, професор; Сімонов Маріан Романович - с.н.с., доцент кафедри біотехнології та радіології Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнології ім.. С.З. Гжицького, доктор ветеринарних наук.

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
22 лютого 2019

У рамках співпраці між ТОВ «Сільпо-Фуд» та Навчально-науковим інститутом харчових технологій НУХТ, 20 лютого 2019 року відбувся захист магістерських робіт у Департаменті навчання та розвитку персоналу мережі «Сільпо».

Кращі студенти кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів, які навчалися за освітньою програмою «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса», представили вісім магістерських робіт й свої інноваційні рішення щодо удосконалення технології м’ясних продуктів.

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
31 січня 2019

Згідно плану профорієнтаційної роботи кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів 30 січня доцент Ігор Страшинський презентував наш університет, ННІХТ і кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів та технології молока і молочних продуктів студентам Іллінецького державного аграрного коледжу, які навчаються за спорідненим напрямом підготовки «Виробництво і переробка продукції тваринництва».

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
17 січня 2019

Не викликає сумніву важливість та актуальність практичної підготовки студентів на передових підприємствах харчової промисловості України. Адже використовуючи всі набуті навички та знання в Національному університеті харчових технологій лише на практиці на виробництві їх можна реально реалізувати.

На кафедрі технології м'яса і м'ясних продуктів значну увагу приділяють плідній співпраці з передовими підприємствами м'ясопереробної галузі. 14.01.2019 року розпочалась ознайомлювально-виробнича практика студентів-технологів другого курсу.

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
17 грудня 2018

Значна увага приділяється в Навчально-науковому інституті харчових технологій НУХТ, зокрема на кафедрі технології м’яса і м’ясних продуктів резерву майбутніх вступників – випускникам коледжів за спорідненим напрямом підготовки. Доброю традицією і суттєвою підмогою у вирішенні цього питання є сьогоднішні студенти нашого університету, які відвідуючи навчальні заклади, що у свій час закінчили, долучаються до проведення профорієнтаційної роботи зі своїми колишніми колегами.

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ М'ЯСА І М'ЯСНИХ ПРОДУКТІВ

Кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів (створена у 1967 році) здійснює професійну підготовку фахівців за освітнім ступенем «Бакалавр» зі спеціальності 181 «Харчові технології», яка включає спеціалізацію «Харчові технології та інженерія» та освітнім ступенем«Магістр» за спеціалізацією «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса»

Зворотній зв'язок


© 2019 | КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ М'ЯСА І М'ЯСНИХ ПРОДУКТІВ

Search