Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
5 грудня 2017

Випускники навчального комплексу НУХТ, зокрема Полтавського коледжу харчових технологій, є потенційним резервом абітурієнтів університету. 5 грудня здобувачі кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» цього структурного підрозділу завітали на кафедру технології м'яса і м'ясних продуктів. Їх гостинно зустріли професор Василь Пасічний та відповідальний за профорієнтаційну роботу кафедри Ігор Страшинський.

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
29 листопада 2017

На днях в університеті відбувся традиційний осінній День відкритих дверей, що активно підтримується співробітниками кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів. Запрошення на нього отримали учні, адміністрація та педагоги загальноосвітніх навчальних закладів Солом’янського району м. Києва, Києво-Святошинського і Макарівського районів Київської області, закріплені за кафедрою, а також студенти вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації випускники яких стають студентами Навчально-наукового інституту харчових технологій за спеціалізацією кафедри.

Рейтинг користувача: 1 / 5

Активна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
29 листопада 2017

28 листопада 2017 року згідно з навчальним планом підготовки здобувачів освітнього ступеня доктор філософії за спеціальністю 181 «Харчові технології» з навчальної дисципліни «Інструментальні та фізико-хімічні методи кількісного і якісного аналізу в харчових технологіях» лектори Валерій Манк, професор кафедри жирів і парфюмерно-косметичних продуктів, доктор хімічних наук і Людмила Пешук, завідувач кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів, професор, доктор с.г. наук провели практичне заняття з аспірантами І року навчання Навчально-наукового інституту харчових технологій НУХТ на базі Інституту фізико-органічної хімії та вуглехімії імені Л.М. Литвиненка НАН України.

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
29 листопада 2017

В Навчально-науковому інституті харчових технологій навчальну програму підготовки бакалаврів виконують не тільки у лабораторіях кафедри, а й у виробничих умовах різних підприємств з метою наближення до виробництва.

Викладачі кафедри технології м'яса і м'ясних продуктів Оксана Москалюк та Ольга Чернюшок провели лабораторну роботу з дисципліни «Технологія м’яса» у виробничих умовах Миронівського м’ясопереробного заводу «ЛЕГКО» для студентів 4 курсу спеціальності «Харчові технології ».

Рейтинг користувача: 1 / 5

Активна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
22 листопада 2017

На кафедрі технології м’яса і м’ясних продуктів відбулося розширене засідання кафедри, на якому були представлені результати дисертаційної роботи «Удосконалення технології м’ясних продуктів із використанням кверцетинвмісної сировини» аспіранта Тетяни Іванової (науковий керівник – д. с-г. н. Людмила Пешук).

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ М'ЯСА І М'ЯСНИХ ПРОДУКТІВ

Кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів (створена у 1967 році) здійснює професійну підготовку фахівців за освітнім ступенем «Бакалавр» зі спеціальності 181 «Харчові технології», яка включає спеціалізацію «Харчові технології та інженерія» та освітнім ступенем«Магістр» за спеціалізацією «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса»

Зворотній зв'язок


© 2019 | КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ М'ЯСА І М'ЯСНИХ ПРОДУКТІВ

Search