Здобувачка партнерського ЗВО завершила навчання у НУХТ за програмою академічної мобільності…

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
23 червня 2022

Згідно з узгодженою програмою академічної мобільності між Навчально-науковим інститутом харчових технологій НУХТ і Полтавським державним аграрним університетом студентка третього курсу факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва Полтавського державного аграрного університету Олеся Івер, що навчається за галуззю знань 18 «Виробництво та технології» для підприємств харчової промисловості, за спеціальністю 181 «Харчові технології», освітнім ступенем «Бакалавр», протягом другого семестру 2021-2022 навчального року вивчала дисципліну «М’ясні технології. Модуль 2. Технологія м’ясних та м’ясомістких консервів» у нашому університеті.

Завдяки налагодженій формі дистанційного навчання на кафедрі технології м’яса і м’ясних продуктів здобувачці дружнього для НУХТ закладу вищої освіти вдалось отримати нові знання та більш глибоко ознайомитись із технологіями виробництва м'ясних і м'ясомістких консервів.

На дистанційній платформі університету для здобувачів освітньо-професійної програми першого освітнього рівня за спеціальністю 181 «Харчові технології», що спеціалізуються у м'ясопереробній галузі, викладений ґрунтовний лекційний матеріал, змістовні практичні і лабораторні роботи, які були опрацьовані здобувачкою протягом навчального семестру.

Поточна перевірка знань за узгодженою для здобувачки програмою здійснювалася з використанням модульних тестових завдань, які якісно перевіряли рівень пройденого матеріалу. Олеся Івер набула нових фахових компетенцій і вмінь, що дозволять їй успішно застосовувати отримані теоретичні знання на практиці.

Здобувачка успішно склала підсумковий модульний контроль у вигляді екзамену і подякувала викладацькому складу кафедри за надану можливість розширити свої знання та рівень фахової підготовки.

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ М'ЯСА І М'ЯСНИХ ПРОДУКТІВ

Кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів (створена у 1967 році) здійснює професійну підготовку фахівців за освітнім ступенем «Бакалавр» зі спеціальності 181 «Харчові технології», яка включає спеціалізацію «Харчові технології та інженерія» та освітнім ступенем«Магістр» за спеціалізацією «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса»

Зворотній зв'язок


© 2022 | КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ М'ЯСА І М'ЯСНИХ ПРОДУКТІВ

Search