Широкий спектр виробництв у кваліфікаційних роботах бакалаврів кафедри технології м'яса і м'ясних продуктів

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
20 червня 2022

У нинішні непрості часи для нашої держави одним із пріоритетів є випуск здобувачів, що закінчують чотирирічне навчання. 17 червня в оnline-форматі на кафедрі технології м'яса і м'ясних продуктів стартували захисти кваліфікаційних робіт здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 181 «Харчові технології», освітньо-професійною програмою «Харчові технології та інженерія».

Незважаючи на всі складнощі, колектив кафедри переналаштувався на роботу за новими вимогами. Екзаменаційну комісію очолив завідувач кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів, професор Василь Пасічний. До складу ЕК увійшли професорка Ірина Шевченко, доценти Оксана Топчій, Олександра Гащук та Олег Галенко (секретар ЕК).

Представлені здобувачами 8 робіт охопили широких спектр виробництв – птахопереробні підприємства, заводи первинного перероблення худоби та свиней, ковбасні та напівфабрикатні цехи, консервні заводи.

Екзаменаційна комісія відзначила високий рівень теоретичної підготовки студентів, актуальність і практичну спрямованість представлених робіт, що надзвичайно приємно, адже їх підготовка та проведення захисту відбувались у дуже нестандартних умовах.

Під час захисту випускних робіт здобувачі продемонстрували уміння самостійно вирішувати практичні та інженерні питання; врахували досягнення науки і техніки, досвід роботи передових підприємств, а також використали основні норми з проєктування промислових підприємств, впровадження ресурсозберігаючих технологій, зуміли спроєктувати виробництва з урахуванням вимог охорони праці та охорони навколишнього середовища.

На підставі успішного захисту кваліфікаційних бакалаврських робіт усім здобувачам-випускникам присвоєний освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр».

Після оголошення результатів, голова ЕК, професор Василь Пасічний побажав здобувачам мирного неба, плідних звершень, міцного здоров’я та висловив надію зустрітися з кожним випускником-бакалавром на вступних іспитах до магістратури кафедри технології м'яса і м'ясних продуктів.

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ М'ЯСА І М'ЯСНИХ ПРОДУКТІВ

Кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів (створена у 1967 році) здійснює професійну підготовку фахівців за освітнім ступенем «Бакалавр» зі спеціальності 181 «Харчові технології», яка включає спеціалізацію «Харчові технології та інженерія» та освітнім ступенем«Магістр» за спеціалізацією «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса»

Зворотній зв'язок


© 2022 | КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ М'ЯСА І М'ЯСНИХ ПРОДУКТІВ

Search