Успішні захисти продовжуються...

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
17 червня 2020

На кафедрі технології м’яса і м’ясних продуктів відбулися захисти кваліфікаційних бакалаврських робіт здобувачів денної форми навчання освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальності 181 «Харчові технології» ОПП «Харчові технології та інженерія».

Екзаменаційну комісію очолив завідувач кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів, професор Василь Пасічний. До складу ЕК увійшли доценти Оксана Топчій, Олександра Гащук та Олег Галенко (секретар ЕК).

Всього під час роботи Екзаменаційної комісії було представлено здобувачами 17 робіт, які мали значну практичну цінність та охопили увесь спектр виробництв м'ясопереробної галузі – птахопереробні підприємства, заводи первинної переробки худоби та свиней, ковбасні та напівфабрикатні цехи, консервні заводи.

Під час захисту випускних робіт здобувачі продемонстрували уміння самостійно вирішувати практичні та інженерні питання; врахували досягнення науки і техніки, досвід роботи передових підприємств, а також використали основні норми з проектування промислових підприємств, впровадження ресурсозберігаючих технологій, зуміли організувати виробництво з урахуванням вимог охорони праці та охорони навколишнього середовища на підприємстві.

На підставі успішного захисту кваліфікаційних бакалаврських робіт усім студентам-випускникам присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень − бакалавр.

Колектив кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів щиро вітає випускників і бажає досягти наукових вершин при подальшому навчанні в магістратурі!

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ М'ЯСА І М'ЯСНИХ ПРОДУКТІВ

Кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів (створена у 1967 році) здійснює професійну підготовку фахівців за освітнім ступенем «Бакалавр» зі спеціальності 181 «Харчові технології», яка включає спеціалізацію «Харчові технології та інженерія» та освітнім ступенем«Магістр» за спеціалізацією «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса»

Зворотній зв'язок


© 2021 | КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ М'ЯСА І М'ЯСНИХ ПРОДУКТІВ

Search