Перші бакалаври підтвердили високий рівень своїх компетенцій

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
12 червня 2020

На кафедрі технології м'яса і м'ясних продуктів стартували захисти бакалаврів 2020 року денної форми навчання в умовах загальнонаціонального карантину.

Здобувачі спеціальності 181 «Харчові технології» ОПП «Харчові технології та інженерія» 12 червня розпочали серію захистів кваліфікаційних бакалаврських робіт. Екзаменаційна комісія відмітила високий рівень підготовки студентів, актуальність і практична спрямованість представлених робіт, адже підготовка та проведення захисту відбувалось в дуже нестандартних умовах – в умовах загальносвітової пандемії вірусу COVID-19.

Незважаючи на всі складнощі, колектив кафедри переналаштувався на роботу по новим вимогам, тому і сьогоднішній захист відбувся успішно. Екзаменаційну комісію очолив завідувач кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів, професор Василь Пасічний. До складу ЕК увійшли доценти Оксана Топчій, Олександра Гащук та Олег Галенко (секретар ЕК).

Представлені здобувачами 8 робіт мали значну практичну цінність та охопили широких спектр виробництв – птахопереробні підприємства, заводи первинної переробки худоби та свиней, ковбасні та напівфабрикатні цехи, консервні заводи.

Після оголошення результатів засідання ЕК, голова ЕК професор Василь Пасічний побажав здобувачам плідних звершень, міцного здоров’я та висловив надію зустрітися з кожним випускником-бакалавром на вступних іспитах до магістратури кафедри технології м'яса і м'ясних продуктів.

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ М'ЯСА І М'ЯСНИХ ПРОДУКТІВ

Кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів (створена у 1967 році) здійснює професійну підготовку фахівців за освітнім ступенем «Бакалавр» зі спеціальності 181 «Харчові технології», яка включає спеціалізацію «Харчові технології та інженерія» та освітнім ступенем«Магістр» за спеціалізацією «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса»

Зворотній зв'язок


© 2021 | КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ М'ЯСА І М'ЯСНИХ ПРОДУКТІВ

Search