Кандидатська успішно захищена!

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
1 листопада 2018

1 листопада 2018 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.058.03 відбувся захист дисертаційної роботи аспіранта кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів Тетяни Іванової (науковий керівник – професор, доктор сільськогосподарських наук, завідувач кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів Людмила Пешук).

Дисертаційна робота Тетяни Іванової присвячена удосконаленню технології м’ясних продуктів з використанням кверцетинвмісної сировини. Дисертантом розроблена технологічна схема виробництва екстрактів з кверцетинвмісної сировини та запропонована раціональна кількість їх внесення в рецептури м’ясних продуктів.

Дисертаційна робота відзначалась актуальністю, оскільки спрямована на вирішення соціально значущої проблеми – збереження обсягів розробленої продукції, зокрема з кардіопротекторними і антиоксидантними властивостями. Отримані результати підтверджені науковими апробаціями у виробничих умовах, навчальному процесі, на конференціях та в in vivo на білих щурах самцях потягом шести місяців спільно з інститутом геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова та інститутом фізіологогії ім. О.О. Богомольця.

Підтримати дисертанта прийшли викладачі та аспіранти кафедр технології м’яса і м’ясних продуктів, завідувач кафедри біотехнології продуктів бродіння і виноробства Анатолій Куц, доцент кафедри технології жирів і парфумерно-косметичних продуктів Ірина Радзієвська, співробітник ДУ Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова Мар’яна Романенко.

Офіційні опоненти, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри харчових технологій Львівського торговельно-економічного університету Ігор Ощипок та кандидат технічних наук, доцент кафедри технології молочних, олійно-жирових продуктів і косметики Одеської національна академія харчових технологій Євгеній Котляр дали позитивні відгуки на дисертаційну роботу та відзначили актуальність теми і високий рівень проведених досліджень.

За результатами публічного захисту роботи та відповідей дисертанта на питання члени ради одноголосно присвоїли Тетяні Івановій науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.04 – «Технологія м’ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів».

Присутні щиро привітали здобувача із цією знаменною подією і побажали творчих успіхів в подальшій науковій роботі.

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ М'ЯСА І М'ЯСНИХ ПРОДУКТІВ

Кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів (створена у 1967 році) здійснює професійну підготовку фахівців за освітнім ступенем «Бакалавр» зі спеціальності 181 «Харчові технології», яка включає спеціалізацію «Харчові технології та інженерія» та освітнім ступенем«Магістр» за спеціалізацією «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса»

Зворотній зв'язок


© 2019 | КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ М'ЯСА І М'ЯСНИХ ПРОДУКТІВ

Search